لیست قیمت عمده برنج

محصول الک نشده الک شده
برنج طارم محلی (دست چین) 65280 تومان 68000 تومان
برنج کشت دوم 72520 تومان 74000 تومان
نیمدانه عطری 40740 تومان 42000 تومان
محصول الک نشده الک شده
برنج شیرودی 44100 تومان 49000 تومان
برنج طارم محلی 62100 تومان 69000 تومان
برنج هاشمی 62100 تومان 69000 تومان
برنج کشت دوم 66600 تومان 74000 تومان
برنج فجر 49500 تومان 55000 تومان
برنج عنبربو 39600 تومان 44000 تومان
محصول الک نشده الک شده
برنج شیرودی 44100 تومان 49000 تومان
نیمدانه عطری 43000 تومان 43000 تومان
برنج طارم محلی 63480 تومان 69000 تومان
برنج هاشمی 63480 تومان 69000 تومان
نیمدانه اعلا 34000 تومان 34000 تومان
لاشه سرگل 48600 تومان 54000 تومان
محصول الک نشده الک شده

پر فروش ترین ها

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%7
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%8
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%4
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%8
  ارسال رایگان

برنج کشت دوم بینام - برنج خان - 10 کیلو ...

۸۳۰,۰۰۰ تومان   ۷۷۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%1
  ارسال رایگان

برنج طارم محلی کشت اول - برنج خان - 10 کیلو ...

۷۳۰,۰۰۰ تومان   ۷۲۰,۰۰۰ تومان

%4
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%8
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%4
  ارسال رایگان

نیمدانه عطری - برنج خان - 10 کیلو ...

۴۸۰,۰۰۰ تومان   ۴۶۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان

برنج شیرودی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۵۵۰,۰۰۰ تومان   ۵۲۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%4
  ارسال رایگان

برنج هاشمی فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۷۵۰,۰۰۰ تومان   ۷۲۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%6
  ارسال رایگان

برنج شیرودی خوشپخت - برنج خان - 10 کیلو ...

۵۵۰,۰۰۰ تومان   ۵۲۰,۰۰۰ تومان

%5
  ارسال رایگان
%5
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%7
  ارسال رایگان

برنج لاشه سرگل - برنج خان - 10 کیلو ...

۶۱۰,۰۰۰ تومان   ۵۷۰,۰۰۰ تومان

%9
  ارسال رایگان

نیمدانه اعلا - برنج خان - 20 کیلو ...

۷۹۰,۰۰۰ تومان   ۷۲۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%4
  ارسال رایگان
فروش ویژه
%1
  ارسال رایگان

برنج طارم هاشمی - برنج خان - 10 کیلو ...

۷۳۰,۰۰۰ تومان   ۷۲۰,۰۰۰ تومان

%4
  ارسال رایگان

برنج فجر فریدونکنار - برنج بهزاد - 10 کیلو ...

۶۰۰,۰۰۰ تومان   ۵۸۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه
%7
  ارسال رایگان

برنج فجر طارم مرمری ممتاز - برنج خان - 5 کیلو ...

۳۲۵,۰۰۰ تومان   ۳۰۵,۰۰۰ تومان

%4
  ارسال رایگان
%6
  ارسال رایگان

تازه ترین مطالب ما

صفحه رسمی اینستاگرام فروشگاه اینترنتی کشن لند تماس مستقیم با واتس آپ